in , ,

【一家四口確診】小朋友燒高燒/嘔吐 媽媽分享2日快速退燒康復+發現孩子中招徵兆

香港疫情大爆發,大家都疑心重重。尤其是父母,最怕小朋友中招受苦。有港媽就分享一家四確診經過,小朋友出現發高燒、嘔吐,短短2日已退燒開始康復。至於他們的飲食、用藥,爸爸媽媽們立即睇下!

媽媽確診

港媽 檸茶與飯飯的魔衣櫥 日前在IG分享一家四口中招,媽媽最先感到不適,在快速測試還呈陰性時已開始隔離,當晚發高燒、爆汗。第二朝快速測試呈淺陽。

小朋友中招徵兆+病徵

兩位小朋友在未有投訴「唔舒服」的情況下,媽媽很快發現異樣。平日活潑的小朋友突然嗜瞓,馬上探熱後,原來已經燒到39度。連爸爸一同做快速測試後,一家人齊齊確診。

正當一家四口看電視「休養」時,小朋友開始嘔吐,但精神、食慾還不錯。服用兒童止痛藥後睡覺休息。媽媽爸爸即使病著,也24小時保持警覺,照顧小朋友。

媽媽表示,由出現病徵到退燒,只用了短短2日,雖然快速測試仍然陽性,但至少再無不適。

打針、食藥

媽媽對於染疫保持良好心態,飲食方面沒有大多限制;用藥也是成人及兒童必理痛。打針方便,她表示「打針唔係萬能,增強自身抵抗力先係對抗病毒既最強武器,面對covid唔需要好似如臨大敵,要冷靜,唔好盲衝盲搶盲信。」

希望大人、小朋友都能盡快康復!

授權:IG@fanfan_ot

Bottom of article