in ,

【MIRROR成員】兒童節呂爵安出賣妹妹晒童年合照 小如豬由細靚大到!Edan自爆人生最肥階段,粉絲笑「圓到好似叮噹」

今日係兒童節,作為「妹控」的MIRROR成員呂爵安在IG出賣細妹,分享「妹妹絕密可愛靚靚照」。見小如豬細細個已經眼大大、好精靈,果然係由細靚到大!

與妹妹年紀相差7年的Edan,在人氣急升後亦不時在社交媒體分享與妹妹合照,更留下肉麻Caption「希望小如豬唔好嫌棄啊哥,繼續俾阿哥黐住 (啱啱即刻話我好嘔心)」,證明感情甚好。今年17歲的小如豬眼大大鼻高,五官與Edan似足餅印,甚有明星相。

Edan最近分享的童年照中,小如豬細細個已經眼大精靈、雙眼皮深邃,真係由細靚到大。反而兄妹倆當時還未好似樣,小Edan更被粉絲笑「圓到好似叮噹」。Edan亦自嘲「應該係我人生暫時最肥嘅時段」,更指出相無問過妹妹,粉絲都鼓勵小如豬來個大反擊!

來源:EdanLui