in

大笨象,揸支槍,去打仗…下一句係乜?三個字睇穿你係新界定港島人!

人人細個都一定唱過廣東話童謠《大笨象揸支槍去打仗》, 順口押韻的程度,應該到80歲都唔會忘記。不過!原來中間有三個字,最快速測試你到底係來自九龍新界,還是港島人!

ViuTV節目《空肚講宵夜》中,梁祖堯就帶出這首廣東話童謠,問二位主題人大笨象,揸支槍,去打仗…下一句是甚麽?大家都說是「打唔贏,返嚟食碗辣椒醬」。梁祖堯馬上斷定他們都是九龍、新界長大的小朋友。

他表示,港島區所有小朋友都是說:「打完仗,返嚟食碗辣椒醬」。那意味港島完勝九龍跟新界!此話一出馬上惹起熱烈討論。不少在港島區長大的網友表示「第一次聽原來有打唔贏」而九龍新界朋友則表示「未聽過打完仗」。

你聽過的是哪個版本呢?

來源:ViuTV

Bottom of article