in ,

少女感爆棚!石籬夢幻粉紅色行人天橋 

石籬邨近石泰樓附近有條全粉紅色嘅行人天橋!一行入去就好似去咗主題樂園咁好夢幻~淺粉紅色嘅天橋配上藍藍嘅天空,真係少女感max! 建議想去打卡嘅朋友可以著淺色或者粉色調嘅衫去,咁樣影出嚟嘅效果會更加好!另外,影相嘅時候,鏡頭不妨試吓拉遠咁影過去,用部分粉紅橋做前景!最後最後,打卡嘅同時,千奇唔好打擾到當區居民嘅日常生活啊~

想去打卡嘅朋友可以著淺色或者粉色調嘅衫去,咁樣影出嚟嘅效果會更加好~

影相嘅時候,鏡頭不妨試吓拉遠咁影過去,用部分粉紅橋做前景!

好似去咗主題樂園咁好夢幻~

地址:石籬邨石泰樓附近

授權轉載:IG @kim_kin.c IG @keresawong.l.s 

Bottom of article