in

葵涌良心小店17年唔加價!激罕見$1件煎釀三寶、$1粒燒賣 24小時營業隨時落街醫肚

今時今日乜都貴,葵涌就有一間小店「獨角獸」,連續17年唔加價,唔止有一蚊一件煎釀三寶、燒賣都係每粒$1!各式各樣小食包括青椒、茄子、紅腸、魚蛋及豆腐等深受街坊歡迎,小店更是24小時營業,肚餓除時落街醫肚!

煎釀三寶種類繁多,而且買10件也僅僅$10,超級抵食!而且店內燒賣都係$1/粒,一次過吃很多粒超滿足~小店更有超邪惡的炸雞髀同雞翼,還有生菜魚肉等,全都都係$14起!簡直係糧尾恩物!想一次過食足咁多款小食,一定去試吓呢間!

合發小食 

地址:葵涌禾塘咀街珠寶大樓地下125號D舖

電話:2410 8849

 營業時間:24小時營業

授權:IG@foodielukie852

Bottom of article