in

西環堅尼地城人氣「堅農夜市」聖誕節回歸!4米巨型薑餅人打卡/手作攤位/美食/浪浪領養

西環堅尼地城人氣「堅農夜市」聖誕節再度回歸!今次亮點係必打嘅4米巨型薑餅人,以及連串聖誕表演節目,超有節日氣氛。另外唔少得本地品牌攤位參與,包括家手作、食品、寵物用品等;同時有3間浪浪機構舉行市集領養日。週末、聖誕節一邊欣賞黃昏日落、一邊逛夜市、歎小食,浪漫又夠Chill~

開放日子及時間:

地點:堅農圃 卑路乍灣海濱長廊 (堅尼地城港鐵站A或C出口,前行5分鐘)