in ,

麥當勞app第4周電子優惠券 $10兩個漢堡飽/$1大汽水/18件麥樂雞餐減$5

麥當勞Value Monday來到第四周,繼續推出超抵價優惠,本周精選優惠有「$10 兩個漢堡飽」,再加上「$1歎大汽水」,只需$11 便可享受一頓午餐!本周麥當勞 App 繼續為大家送上麥麥送獨家優惠,買滿$120即減$10及買滿$200即減$20,晚上6時至12時透過麥當勞App訂購麥麥送更可享$0運費優惠!大家一於安在家中,齊齊享受至抵美食啦!

立即下載麥當勞App,查閱麥當勞App第四週(7月27日至8月2日)的15張電子優惠券:

$1 歎大汽水(全日適用)
$10 兩個漢堡飽
(星期一至五早上 11 時 – 晚上 12 時)

麥麥送早上 7 時 – 晚上 12 時優惠

買滿 $120 即減 $10
購買任何麥麥送食品滿$120 或以上並使用此優惠券,即減$10
買滿 $200 即減 $20
購買任何麥麥送食品滿$200 或以上並使用此優惠券,即減$20

早上 4 時 – 11 時驚喜優惠

超值早晨套餐減$3
$25 歎豬柳蛋漢堡早晨套餐
$30 歎扭扭粉早晨套餐

早上 11 時 – 晚上 12 時驚喜優惠

選購 18 件麥樂雞超值套餐
(4 款期間限定醬) 減 $5
$32 歎脆香雞翼(4 件)超值套餐
選購超值套餐可以$8 加配麥炸雞一件
$80 歎麥炸雞桶 (6 件)

McCafé 驚喜優惠

$19 歎凍意大利泡沫咖啡 (中)
(全日適用)

麥麥送早上 11 時 – 晚上 12 時驚喜優惠

買滿$300 即送麥炸雞桶 (6 件)
購買任何麥麥送食品滿$300 或以上並使用此優惠券,即可獲贈免費麥炸雞六件
買滿$120 即送麥炸雞一件
購買任何麥麥送食品滿$120 或以上並使用此優惠券,即可獲贈免費麥炸雞一件
買滿$120 即送麥樂雞(9 件)或脆香雞翼 (4 件)
購買任何麥麥送食品滿$120 或以上並使用此優惠券,即可獲贈免費麥樂雞 (9 件)或脆香雞翼(4 件)

McCafé 買 4 送 1 積分卡功能 (全日適用)

凡惠顧指定 McCafé® 細杯/ 中杯/ 大杯/ 珍寶杯裝熱飲或凍飲(不包括樽裝飲品),以及早餐 Combo或午後 Combo,可獲積分一個。集齊 4 個積分,即可免費享用任何中杯裝飲品一杯(免費贈飲之飲品不適用於大杯裝及珍寶裝芝士奶蓋系列)。